گالری

تصاویر

گزارش تصویری از بازدید ها ، نشست ها ، همایش ها و نمایشگاه ها با حضور ریاست اتحادیه تولید کنندگان ، بازرگانان و بسته بندی چای کشور