برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون صادرات ایران روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ریاست آقای حمیدرضا موثقی

روز جهانی چای گرامی باد

نشست صمیمانه و دوستانه مسئولین عالیرتبه دولتی و صاحبان صنعت چای کشور در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی-تخصصی چای در ایران

 

دعوتنامه نمایشگاه بین المللی صنعت(CASPINDEXPO 2019)مورخ ۱۵الی ۱۷ آبانماه در باکو

۱