هفدهمین نمايشگاه بين المللي و تخصصي چای در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۴ لغايت ۶آذر ۱۳۹۸ در محل هتل استقلال تهران برگذار ميشود. علاقمندان به رزرو غرفه مي توانند حداکثر ظرف مدت يکهفته از تاريخ اين اطلاعيه با شماره تلفن ۵۵۶۹۰۶۱۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمايند. بديهيست اولويت در انتخاب غرفه ها منوط به ترتيب تماس متقاضيان محترم خواهد بود. اتحاديه چاي کشور