۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۷:۴۲ ب٫ظ

به گزارش روابط عمومی اتحادیه چای، معاون امور استان ها و تشکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه ای به روسای تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران با عنوان اینکه تصویر نامه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص «امکان استفاده بخش خصوصی از نماینده حقوقی برای طرح دعوا» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد، اعلام کرد: موضوع به نحو مقتضی به اعضای تشکل ها اطلاع رسانی شود.

 

لینک نامه های مذکور را می توانید در ذیل مشاهده کنید؛

 

نامه معاون استانها و تشکل اتاق بازرگانی

نامه وزیر اقتصاد- پیوست

فهرست مطالب