قابل توجه کلیه همکاران محترم
⁦☑️⁩اطلاعیه بسیار مهم سازمان ملی استاندارد ایران ⁦☑️
لطفاً و حتما بادقت مطالعه بفرمائید.

👇👇👇👇👇👇