۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۲:۲۸ ب٫ظ

شرایط عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

۱ . دارا بودن تابعیت ایرانی

۲ . داشتن حسن شهرت

۳ . متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

۴ . ارائه معرفی نامه کتبی ( برای اشخاص حقوقی)

۵ . فعال بودن در زمینه موضوع فعالبت اتحادیه و دارا بودن پنج سال سابقه در این زمینه