۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۷:۰۱ ب٫ظ

به گزارش روابط عمومی اتحادیه چای کشور، احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و برخی از تشکل های خصوصی از جمله اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور بر موضوع به روز رسانی متن تعهدنامه جهت ثبت سفارش کالاهای کشاورزی تاکید کرد.

در این نامه آمده است: کلیه واردکنندگان کالاهای کشاورزی از هر محل تامین ارزی ( اعم از ترجیحی، تهاتری، نیمایی/ اشخاص (از محل سپرده یا صادرات و …) می بایست ضمن رعایت مفاد تعهد نامه پیوست ، نسبت به محضری و بارگذاری آن برای پرونده های مربوطه در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق، مسئولیت کلیه عواقب آن متوجه واردکنندگان خواهد بود. متن کامل این نامه و پیوست آن را در ذیل مشاهده می کنید؛

 

نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ۴۰۳-۳۹۸ پیوست

۴۰۳-۳۹۸ پیوست

فهرست مطالب