۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۷:۵۹ ب٫ظ

رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره اتحادیه چای کشوری

 

شهریار دریانی

متن بیوگرافی آقای شهریار دریانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور

 

نائب رئیس هیات مدیره
نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه چای کشوری

علی حاج اسمعیلی حسین آباد

متن بیوگرافی آقای علی حاج اسمعیلی حسین آباد، نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور

نائب رئیس هیات مدیره
نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه چای کشوری

مرتضی مشکاتی

متن بیوگرافی آقای مرتضی مشکاتی، نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور

عضو و خزانه دار
عضو و خزانه دار اتحادیه چای کشوری

سید مهدی حکیمی نصر

متن بیوگرافی آقای سید مهدی حکیمی نصر، عضو و خزانه دار اتحادیه تولید کنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور

عضو و منشی
عضو و منشی اتحادیه چای کشوری

محمدعلی ابوترابیان

متن بیوگرافی آقای محمدعلی ابوترابیان، عضو و منشی اتحادیه تولید کنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور